Teamcoaching

Teamcoaching:
Ik laat een teamsessie eigenlijk altijd aansluiten bij wat er leeft in het team en/of wat ervaren wordt als een mogelijke wens omtrent verandering. Vooraf zal dus altijd een intake-gesprek plaatsvinden om aan te kunnen sluiten op de behoefte van het team.

Ik heb voor het werken met een team in de kudde twee locaties beschikbaar:

  • Hynder & Ko – Gaastmeer : een prachtige locatie midden tussen de Fryske meren en de natuur. Uitstekende omgeving om even “weg” te zijn. Paarden lopen in een natuurlijke omgeving vrij rond. Hynder & Ko is een pensionstalling op basis van het Paddock Paradise – principe waarbij het uitganspunt is de levensomstandigheden zo veel mogelijk te laten aansluiten bij de natuurlijke omstandigheden van het paard.
  • Stiching Dimarte – Raerd:¬† Zowel overdekt als buiten werken mogelijk. Stichting Dimarte is gelegen aan de provinciale weg richting Sneek in een voormalige veehouderij. Zij heeft opvang van paarden als doelstelling en is een plek waar paard en mens “ont-moet”. De stichting vangt paarden met uiteenlopende problematiek op, revalideert en waar kan bemiddeld. Daarnaast biedt zij stalling voor eigenaren met als uitgangspunt “natural horsemanship” en natuurlijk paardenhouden. De paarden waarmee gewerkt wordt zijn mentaal en fysiek stabiel.

Hoe ziet zo’n programma er uit (1 dagdeel – plusminus 4 uur)
– Kennismaken en verwachtingen, uitleg van het programma
– Kennismaking met de kudde + observeren van de paarden ( op afstand), reflectie op eigen werk en organisatie
– contact maken met de paarden; borstelen en stukje verzorging

afhankelijk van de behoefte van de opdrachtgever en het doel van de sessie:

– individuele oefeningen
– teamoefeningen
– combinatie van beide (afhankelijk van de teamgrootte; mogelijk langer dan 4 uur)

Als voorbeeld een individuele oefening met 1 paard en wat dit mogelijk toont:
“Loop een rondje met het paard, met of zonder halstertouw”.

– Wat doet het met je om het paard te leiden
– Wat is je neiging en wat zegt dit over jou.
– Hoe reageert het paard en wat zegt dit over je persoonlijke leiderschap
РWelke patronen worden zichtbaar en herken je deze uit je werk/ privé situatie. (reflectie)
– Herkennen anderen (het team) dit van jou maar vooral; wat zien zij nog meer (positief benaderd)

Als voorbeeld van een teamoefening:
“Samenwerken met collega’s om het paard van A naar B te begeleiden/ door een parcours leiden.”

– Wie neemt welke rol in de oefening? (leiderschap / initiatief)
– Werken de teamleden samen? (samenwerking/ open houding)
– Wie besluit en hoe gaan de anderen daar mee om? (weerstand/verhoudingen onderling)
– Staan de teamleden op de positie die ze graag zouden willen hebben bij deze oefening? (natuurlijke houding/ omgaan met elkaar / accepteren)
– zijn de keuzes bepaald of wordt er overlegd? En was de werkwijze effectief? (leiders/ volgers/ kijkers/ doeners)

Een teamcoaching wordt altijd aangeboden op basis van offerte op maat.