Persoonlijke Coaching

Coaching kan op verschillende manieren worden vormgegeven, passend bij jouw vraag. 

Ik heb als coach een brede ervaring en een rugzak met gereedschap, methoden en technieken in huis om met jou samen te werken aan je coachvraag.

Ik kan je bijvoorbeeld ook zonder inzet van de paarden begeleiden. Elke coaching is anders en er zal na een intake-gesprek een voorstel voor een traject gemaakt kunnen worden. We stellen vooraf vast wat je coachvraag is en leggen dit ook vast zodat voor beide partijen duidelijk is wat de insteek van de coaching is. Ik werk grotendeels met kortere trajecten van vijf gesprekken van maximaal 60 – 90 minuten. We kunnen direct aan de slag!

Coaching kan een positief effect hebben op de volgende gebieden;

1. Bewustwording
Een coachingstraject leidt tot bewustwording. Je wordt jezelf bewust van zaken waarvan je zelf al wist dat je er iets aan moest doen. Daarnaast ontdek je ook onderliggend gedrag dat daaraan bijdraagt. Een coach begeleid en helpt jou om jezelf bewust te worden van jouw gedrag, dromen en potentie. 
2. Persoonlijke groei
Een coachingstraject leidt tot persoonlijke groei. Doordat je in gesprek gaat met iemand die verstand van zaken heeft en niet bang is om jou de confrontatie met jezelf aan te laten gaan, groei je op persoonlijk vlak.
3. Zelf antwoorden ontdekken
Een coach is er niet om jou alle antwoorden voor te zeggen. Dat kan hij ook niet, want iedereen is anders. Mensen geven dus ook als positief effect aan dat ze leren om zelf antwoorden te ontdekken. Eerst met behulp van een coach, maar kleinere vraagstukken weten zij later ook zelf op te lossen.
 4. Doelen bereiken
Iedereen vind het fijn om zijn doelen te bereiken. Dit is dan ook één van de meest positieve effecten van een coachingstraject. Aan het begin van het traject heb je bepaalde doelen opgesteld en het is erg mooi om te zien dat je die doelen ook bereikt gedurende het coachingstraject. 
5. Klachten/problemen oplossen
Door het coachingstraject worden klachten/problemen opgelost waar je eerst tegenaan liep. Wanneer die klachten en/of problemen geen deel meer uitmaken van jouw leven, dan is dat een positief effect van het coachingstraject. 
6. Meer zelfvertrouwen krijgen
Dit is een ontzettend groot voordeel omdat het je niet alleen op persoonlijk vlak, maar ook op andere vlakken laat groeien. Door het coachingstraject krijg je namelijk meer zelfvertrouwen. Je durft ook voor jouw mening uit te komen en hebt ook meer zelfvertrouwen gekregen op het gebied waar je eerst onzeker over was of problemen mee had. 
7. Inzichten verkrijgen
Door het coachingstraject verkrijg je bepaalde inzichten die je anders niet had opgedaan. Deze inzichten dragen ertoe bij dat jij met een positief gevoel het coachingstraject hebt afgerond.